Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hlavními cíli projektu MERLINGO jsou  v současné době zejména:

  • kontinuální pokračování v procesu budování infrastruktury umožňující nasazování nejnovějších technologií určených pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů na bázi vícedruhových médií na všech participujících univerzitách,

  • zabezpečení provozu a rozšiřování hardwarové a softwarové konfigurace centrálního úložiště vzdělávacích objektů MERLINGO, které je v současné době dostupné všem veřejným vysokým školám v rámci národní akademické počítačové sítě CESNET2,

  • podstatné snížení finanční, časové, personální a technologické náročnosti při nasazování technologií Accordent Capture Station a Mediasite Recorder určených k pořizování záznamů prezentací s podporou vícedruhových médií a vyznačujících se unikátními vlastnostmi splňujícími náročné požadavky pedagogů na jejich dostupnost a kvalitu,

  • budování ucelených kolekcí vzdělávacích objektů obsahující záznamy prezentací pedagogů a zabezpečení jejich dostupnosti v reálném čase nebo na vyžádání v prostředích LMS systémů na projektu participujících univerzitám,

  • podpora zavádění prvků eLearningu ve výukovém procesu všech forem studia,

  • podpora stávajících technologií eLearningu v oblasti komplexní multimediální vizualizace pedagogického procesu a zásadním zkvalitnění výukového procesu znevýhodněných osob,

  • podpora chystaných akreditací (příp. reakreditací) vybraných studijních oborů v oblasti kombinované (příp. distanční) formy studia na participujících univerzitách,

  • zahájení spolupráce v oblasti tvorby multimediálních vzdělávacích objektů mezi participujícími univerzitami,

  • participace při řešení problémů souvisejících s oblastí právních aspektů pořizování záznamů prezentací s podporou vícedruhových médií a jejich publikací v prostředí webových služeb.