Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Jedním z palčivých problémů většiny vysokých škol v ČR je udržení a zvyšování kvality výukového procesu při trvale rostoucím zájmu o vysokoškolské studium, kontinuálním zvyšování počtu studentů na jednotlivých studijních oborech a možnosti absolvování studijního procesu v kombinované a distanční formě studia.

Zavádění technologií eLearningu představuje sice již několik let výraznou pomoc při řešení těchto problémů, nicméně je zřejmé, že klasické textové studijní opory (příp. doplněné o multimediální komponenty) využívané zejména při asynchronním typu výuky nemohou plně nahradit přímou nebo zprostředkovanou interakci pedagogického pracovníka se studentem.

Komplexní multimediální vizualizace pedagogického procesu dostupná v reálném čase nebo na vyžádání se tak stává naprostou nutností úplného zprostředkování informace od pedagoga směrem ke studentovi a za daného stavu rozvoje českého vysokého školství je nezbytné, aby byla standardní součástí výukového procesu všech forem studia.

Bohužel je nutno konstatovat, že na většině českých vysokých škol nejsou v současnosti dostupné technologie, pomocí nichž by bylo možno provádět s minimálními nároky na finanční, časovou, personální a technologickou náročnost automatizovaně komplexní záznamy výukového procesu a docílit jejich okamžité dostupnosti v prostředí centrální databáze vzdělávacích objektů, která je organickou součástí služeb virtuální univerzity příslušné vysoké školy.

Hlavním cílem projektu MERLINGO (MEdia-rich Repository of LearnING Objects) je tedy tuto situaci na participujících vysokých školách

  • radikálním způsobem řešit s nasazením nejmodernějších technologií, zásadním způsobem obohatit výukový proces vedený zejména kombinovanou a distanční formou,
  • výrazně snížit náklady na provoz těchto technologií dostupností centrálního úložiště vzdělávacích objektů obsahujících záznamy výukového procesu dostupné v reálném čase i na vyžádání,
  • vytvořit podmínky pro navázání spolupráce s dalšími vysokými školami v pokračujících fázích projektu a dosáhnout dostupnosti výsledků projektu ve formě standardních služeb v rámci národní akademické počítačové sítě CESNET2.

Projekt má v tomto směru pilotní charakter v kontextu vysokých škol v ČR a je unikátním i v rámci univerzit zemí EU.

V současné době jsou již v rámci služeb portálu MERLINGO podporovány oba na světovém trhu dominující systémy určené pro správu a publikování záznamů prezentací tj. a Accordent Media Management System a EX Server.